سنگ قبر مرمر سفید سه تکه 374

تومان۴۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید سه تکه
ضخامت تکه ها 6 سانتی متری
دو عدد 50 در 50 یک عدد 50 در 30
ارتفاع باکس 50 سانتی متر
همراه با باکس باغچه