سنگ مزار مرمر سفید 330

تومان۳۹,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر در ابعاد 180 در 60 با ضخامت 8 سانتی متری
همراه با باکس کتیبه، کتیبه مرمر و یک دست قرنیز ارتفاع مرمر 10 سانتی متری است.