سنگ مزار سفید نانو 246

تومان۶,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : دو سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور سفید نانو 8 سانتی متری