سنگ مزار سفید نانو 44

تومان۷,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو درجه یک در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همره با دو دست قرنیز 8 سانتی مشکی