سنگ مزار سفید نانو 49

تومان۸,۵۶۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو درجه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 2 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ