سنگ مزار سفید نانو 53

تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰

سنگ سفید نانو درجه یک در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ، ابزار گل برجسته