سنگ قبر سفید نانو 182

تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰

سنگ سفید نانو درجه یک، در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ: 3 سانتی متری
همراه با قرنیز 20 سانتی متری ارتفاع و یک دست قرنیز 8 سانتی دور و دو دست قرنیز 4 سانتی