سنگ مزار مرمر صورتی 212

تومان۴۰,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر صورتی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری