سنگ مزار مرمر هویجی 211

تومان۳۸,۳۵۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر هویجی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری