سنگ مزار سفید قروه 253

تومان۸,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعا 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری