سنگ مزار هرات سفید 121

تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید هرات در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری