سنگ مزار هرات سفید 122

تومان۱۳,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی سفید طرح دار