سنگ مزار هرات سفید 135

تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر هرات ممتاز 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری