سنگ مزار هرات سفید 91

تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر هرات ممتاز 150 در 50
ضخامت 4 سانتی متری
یک دست قاب دور طرح دار