سنگ مزار سفید نانو 48

تومان۹,۷۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو درجه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ
ابزار سه پله فابریک