سنگ مزار سفید نانو 51

تومان۹,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو درجه یک در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ
ابزار : تاج شاه