سنگ مزار هرات سفید 120

تومان۱۱,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 150 در 50 طرح باغچه دار
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی