سنگ مزار هرات سفید 102

تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار هرات سفید در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک کتیبه سفید هرات