سنگ مزار سفید هرات 201

تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر هرات سفید رنگ در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری