سنگ مزار هرات سفید 124

تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات ممتاز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری