سنگ قبر گرانیت مشکی تویسرکان 411

تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر تویسرکان (مشکی گرانیت)
180 در 60 با قطر 3 سانتی
کتیبه و باکس باغچه دار کتیبه
چهار دست قرنیز مشکی 8 سانتی (یک دست 20 سانتی)