سنگ قبر گرانیت مشکی سیمین 398

تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی سیمین
180 در 60 با ضخامت 6 سانتی متر
با سه دست قرنیز هشت سانتی متری مشکی