کتیبه سفید قروه CNC 363

تومان۴,۷۰۰,۰۰۰

کتیبه 90*60
ضخامت 4 سانتی متری
ابزار 16 ضلعی گلدار CNC