سنگ مزار گرانیت مشکی 40

تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی کردستان در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز 20 سانتی متری ارتفاع و یک دست قاب دور 8 سانتی متری
کتیبه (بالاسری) و باکس کتیبه