سنگ مزار مشکی کردستان 265

تومان۷,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی کردستان

ابعاد کل طرح سنگ قبر 180 در 60
ضخامت کفی زرشکی 2 سانتی متری،
و ضخامت سنگ مشکی 3 سانتی متری است.