سنگ مزار مشکی کردستان 239

تومان۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی کردستان در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با چمن بغل