سنگ مزار مشکی نطنز 123

تومان۷,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر نطنز در ابعاد 180 در 60
قطر 3 سانتی متری
با سه دست قرنیز 4 سانتی مشکی