سنگ مزار مشکی تویسرکان 234

تومان۸,۷۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با چهار دست قرنیز 8 سانتی متری