سنگ مزار مشکی برزیلی 235

تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی برزیلی در ابعاد 150 در 50
همراه با 6 دست قرنیز مشکی و کتیبه مشکی برزیلی