سنگ مزار تویسرکان مشکی 85

تومان۶,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور مشکی 8 سانتی