سنگ مزار تراورتن 227

تومان۲۳,۸۵۰,۰۰۰

سنگ قبر تراورتن
همراه با کتیبه و باکس کتیبه و دو دست قرنیز از جنس سنگ