سنگ قبر سفید قروه 396

تومان۸,۳۰۰,۰۰۰

سنگ مزار قروه سفید
180 در 60 با ضخامت 3.5 سانتی متر