سنگ قبر سفید قروه 379

تومان۱۴,۷۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه 4 سانتی
همراه با کلاف قروه ارتفاع 20 سانتی متری
ابعاد 180 در 60 سانتی متر