سنگ قبر سفید قروه 375

تومان۲۱,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید قروه
همراه با باکس 40 سانتی متری قروه
ابعاد سنگ 180*60
ضخامت 4 سانتی متر