سنگ قبر مرمر سفید طرح نوشته برجسته بدون رنگ 428

تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید با کتیبه
ابعاد سنگ 180*60 با ضخامت 8 سانتی متر
ابعاد کتیبه 90*60 با قطر 4 سانتی متر
قرنیز مرمر هم رنگ سنگ اصلی با ارتفاع 30 سانتی متر
قاب دور مرمر