مرمر سفید ابزار گنبدی سنگ مزار 405

تومان۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر سفید 160 در 60
دو دست قرنیز (20و8 سانتی طرح دار)
سنگ کفی مشکی گرانیت کامل