سنگ مزار مرمر سفید 332

تومان۳۵,۸۰۰,۰۰۰

ابعاد سنگ 180 در 60 با ضخامت 4 سانتی متر است.
برای ارتفاع سنگ مزار یک عدد کلاف(باکس) مرمر 10 سانتی متری استفاده شده است.
همچنین کتیبه طرح اشک از جنس مرمر و باکس کتیبه نیز از همان جنس سنگ همراه دارد.
روی کتیبه عکس رنگی سرامیکی کار گذاشته شده است.