سنگ مزار مرمر سفید 327

تومان۲۳,۴۰۰,۰۰۰

ابعاد سنگ مزار 180 در 60 با ضخامت 8 سانتی متری است.