سنگ مزار مرمر سفید 316

تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰

ابعاد سنگ 180 در 60 با ضخامت 4 سانتی متری است.
همراه با سه دست قرنیز مشکی ساده با عرض 8 سانتی متری، یک باکس باغچه و در باکس مرمر سبز است.