سنگ مزار مرمر سفید 225

تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ: 8 سانتی متری