سنگ مزار مرمر سفید 219

تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ: 4سانتی متری