سنگ مزار مرمر سفید 218

تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری