سنگ مزار مرمر صورتی 216

تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر صورتی در ابعاد 160 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری