سنگ مزار مرمر صورتی 01

تومان۶۱,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر صورتی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری