سنگ مزار مرمر پرتقالی 27

تومان۱۴,۳۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر پرتقالی در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری