سنگ مزار مرمر زیتونی 177

تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر زیتونی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 6 سانتی متری