سنگ مزار مرمر زیتونی 170

تومان۳۵,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر زیتونی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری