سنگ مزار سفید نانو 273

تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰

ابعاد سنگ 180 در 60 با ضخامت 3 سانتی متری
همراه با کلاف 35 سانتی متری سفید قروه
کتیبه از جنس سفید نانو درجه یک