سنگ قبر سفید نانو 197

تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰

سنگ سفید نانو در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 2 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی متری و کتیبه (بالاسری)