سنگ قبر سفید نانو ایرانی 407

تومان۱۵,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو با دیزاین قروه
کتیبه از جنس نانو 2 سانتی 90 در 60 سانت
ابعاد سنگ 3 سانتی 180 در 60 سانت
قرنیز ها سه دست 8 سانتی و یک دست 20 سانتی